Artykuły

Regulamin Newsletter

Postanowienia ogólne

  1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) GotArt Studio ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulamin).
  2. Administratorem usługi Newsletter jest GotArt Studio
  3. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektronicznych.
  4. Korzystanie z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

Usługi

  1. Usługa Newsletter ma charakter informacyjny.
  2. Usługi świadczone w ramach Newslettera są bezpłatne.
  3. Zamówienie Usługi Newsletter następuje poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail.
  4. Zamówienie Usługi Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających informacje handlowe. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Administratora oraz podmiotów współpracujących z Administratorem.
  5. Zamówiony Newsletter oraz wiadomości e-mail przesyłane są na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

Administrator danych osobowych:
GotArt Studio
Bokgården 29
43531 Mölnlycke